Списък с промените за 17 март 2017

[РАЗНИ]
— Добавени са нови сървърни редове за края на обездвижването и заслепените играчи. Също така сега, когато mp_logdetail е зададено към 3, екипировката на играчите ще се извежда, щом напуснат зоната за купуване.

[КАРТИ]
— Преработени шейдъри, така че да се предоставя по-добро осветление и поддръжка за редица функции.

Nuke
— Направен е солиден даден ръб на външната платформа.

Assault
— Поправени са редица експлоатации и преодоляване на стени, ако бъдете повдигнати от съотборник;
— Поправена е грешка, при която играчи отвън можеха да забележат други такива във вентилационните шахти.

Canals
— Поправена е видима „nodraw“ плоскост (солидна повърхност с „невидима“ текстура) под моста на КТ;
— Поправени са редица места, където бомбата можеше да заседне, ако е хвърлена;
— Поправени са „pixelwalk“ и „skywalk“ експлоатации (места, където можехте да „вървите по пиксели“, което позволяваше излизане извън картата);
— Поправено е точка за прераждане, където можеше да заседнете при режим „Смъртоносен мач“ в тунелите;
— Поправено е поставянето на бомбата върху перваз в зона B;
— Поправено е липсващо стълкновение за кутия с инструменти в дъното на зоната за бомба B.