До всички играчи

До всички CS:GO играчи в значителни шампионати:

По време на значителните CS:GO шампионати, правим достъпни артикули с „Автографи на играчи“ за почитателите. Целта е да предоставим част от преживяването, което някой почитател би имал, ако присъстваше на събитието и Ви е помолил да подпишете подложка за мишка. Почитателите могат да закупят артикули с автографи, а Вие получавате дял от приходите.

Техническите инструкции за подаване на артикул с автограф са по-долу. Освен това трябва да следвате тези насоки, в противен случай артикулът Ви с автограф може да бъде отхвърлен:

 • Автографът трябва да изглежда по същия начин, както когато подписвате подложката за мишка на даден почитател. Подпишете бял лист хартия с черен маркер (не би трябвало да отнеме повече от 5 — 10 секунди) и направете снимка на резултата;
 • Автографът не трябва да е произведение на изкуството (отново отбелязваме, че не би трябвало да отнеме повече от 5 — 10 секунди), и трябва да е написан от Вас, а не от някого другиго. Почитателите се интересуват от ВАС! Няма проблем, ако автографът не изглежда невероятно, стига да е Ваш;
 • Обикновено отхвърляме: компютърно генерирано художествено творчество, шрифтове, свръх сложно художествено творчество или дизайн, които не могат да бъдат пресъздадени по време на сесия за подписване на подложка за мишка.
 • Заради необходимото време за сдобиване с данъчен идентификационен № и установяването на платежната, наред с това че тя се изисква за подаването на артикулите в работилницата, е важно да направите това сега, независимо дали сте поканен или потенциално квалифициращ играч.

  Отново отбелязваме, че сме специално заинтересовани от автографа Ви на играч, както той би се появил по време на сесия за подписване на подложка за мишка. Можете да стартирате този процес, като подпишете празен лист с маркер и направите снимка:

  Пример за създаване на автограф за артикул

  След като това е готово да преминете нататък с игрален артикул, ще е нужно да създадете постъпление в работилницата, което включва изображение на личния подпис и платежната Ви информация.

  Най-лесният начин да сторите това, е да подадете скрит артикул за стикер към работилницата.

  Акаунтът, който използвате в този процес, ТРЯБВА да бъде Ваша собственост (напр. не бива да е притежаван от друг индивид или организация).

  Инструкции:

  Стъпка 1 — Подаване на скрит артикул за стикер:
  — Пуснете CS:GO и отворете конзолата;
  — Напишете workshop_publish и натиснете Enter;
  — Изберете опцията „Стикер“ вдясно;
  — Кликнете върху „Добавяне“;
  — Под „Заглавие“, въведете своето име във формат: PLAYER — SIGNATURE (ИГРАЧ — ПОДПИС);
  — Създайте следната папка на своя компютър — C:\signature;
  — Запазете това изображение за преглед (submission.jpg) към C:\signature и го добавете, като кликнете върху „Преглед…“ под секцията „Изображение за преглед“ и изберете предоставеното .jpg такова;
  — Запазете този VMT файл (submission.vmt) към C:\signature и го добавете, като кликнете върху „Преглед…“ до VMT опцията и изберете предоставения VMT такъв;
  — Добавете изходното изображение за подписа Ви, като кликнете върху „Преглед…“, намиращо се до „Базово изходно изображение“;
  — Поставете отметка в квадратчето за съгласие, а след това кликнете върху „Публикуване“;
  — След като сте на уебстраницата с артикула Ви, променете видимостта на „Скрита“ в менюто отдясно.

  Стъпка 2 — Въвеждане на платежна информация:
  — Кликнете върху Преглед на „Правното споразумение“ и приемете двата лиценза;
  — На страницата за артикула Ви, кликнете върху бутона „Въвеждане на платежна информация“ и попълнете съответната такава за Вас;
  — Въведете своята лична информация. Не въвеждайте информация за никакви други индивиди или организации.

  Стъпка 3 — Въвеждане на информация за споделяне на приходите:
  — На уебстраницата за артикула Ви, под „Споделяне приходите от артикул в работилницата“, добавете само своя личен профил и задайте процента на приходите към 100%;
  — Не трябва да включвате никакви други индивиди или организации, като получатели на плащания. Този артикул е само и единствено Ваш.

  Благодарим Ви, че ни помагате да се подготвим за предстоящото събитие.