ЧЗВ за CS:GO „Съгледвачи“

ЧЗВ за CS:GO „Съгледвачи“

Какво е „Съгледвачи“?

„Съгледвачи“ дава възможност на CS:GO общността да се саморегулира, като позволява нейните квалифицирани и опитни членове („следователи“) да преглеждат доклади за подривно поведение. След което да отсъдят дали те са валидни и ако е необходимо да прилагат временни забрани.

Как действа „Съгледвачи“?

На бъдещите следователи се предоставя активен бутон „Съгледвач“ в главното меню. Той показва, че имат висящ случай, който да оценят. След това, следователите могат да вземат участие, като прегледат повторение (осем рунда или приблизително 10 минути) и изберат присъда.

Ако следователите колективно се съгласят, че е било извършено нарушение, ще бъде наложена забрана. Продължителността ѝ ще зависи от степента на провинението и предходната история от присъди, свързани със заподозряното лице, ако са налични такива.

По какъв начин се избират следователите?

Следователите се избират спрямо активността им в CS:GO (съревнователни победи, години на акаунта, изиграни часове, клас на умение, малък брой доклади и т.н.) и съответно, ако е налично, предходно ниво от участието им в „Съгледвачи“ и техния резултат (коефициент на тяхната акуратност като следовател). Членовете от общността, които поддържат както високото си ниво на активност, така и това за резултатите си в „Съгледвачи“, ще получават повече случаи, към които да имат избор за вземане на участие.

Какви доказателства са на разположение за следователите?

На следователите се предоставя повторение от произволно избран сегмент (с осем рунда) от мач на обвинения играч. Тяхната задача е да определят дали този играч е извършил някакви нарушения по време на повторението, или не. Обвиняемият се посочва като „Заподозреният“ и имената на другите играчи са подменени. Всякакъв текстов и гласов чат бива премахнат. От следователя се очаква да постанови присъда, обосновавайки се единствено спрямо действията на заподозрения.

Как даден играч, в крайна сметка, попада за проверка от „Съгледвачи“?

Системата съдържа повторения на играчи, чиято тенденция да бъдат докладвани, превишава или другояче се отличава спрямо тази за сходни на тях участници. Възможно е да имат внезапно нарастване на докладите или постепенно да са акумулирали много такива през дълъг времеви период. Също така, някой играч може да се появи в повторение за изпитателен случай, при който преди това е получил оневинителна присъда. Последните са произволно вмъкнати в заредените случаи и се използват единствено, така че да подпомагат системата при поставянето на резултат за следователите (присъдата в изпитателните случаи няма да бъде последвана от някакво действие срещу заподозрения).

Какви са обвиненията и възможните присъди?

Има четири ясно очертани обвинения за оценяване, които покриват основните подривни форми на поведение. Всяко обвинение има две възможни присъди: „Недостатъчно доказателства“ и „Очевидно отвъд всякакво съмнение“. Освен това, следователят има възможност да избере „Отлагане“ на прегледа, подновявайки разглеждането му отново на по-късен етап, без да взема решение за момента.

Какво се случва в края на даден случай?

При всяко обвинение, ако системата установи, че колективното решение на следователите клони към неопровержима присъда, то тогава случаят ще бъде приключен и всички постановления по случая ще определят крайната присъда. Ако присъдите клонят към „Недостатъчно доказателства“ или са неубедителни, случаят ще бъде прекратен.

Възможно ли е решението на един следовател да има по-голяма тежест спрямо това от друг?

Да. Присъдата на следовател с по-висок резултат ще има по-голяма тежест при крайното решение от това на друг с по-малък такъв.

Как се поставя резултат на следователя?

Резултатът в „Съгледвачи“ представлява умението на даден следовател логично и точно да отсъжда доказателствата, които разглежда (за всяко обвинение) — както в истинските, така и при изпитателните случаи. Те получават позитивен резултат при съгласие с мнозинството от присъди на останалите следователи за текущото повторение и съответно негативен такъв при съгласие с малцинството. Разликата, която се получава в резултата, е по-голяма, когато повечето следователи са единодушни, и по-малка, когато не са. Поради периодичните изпитателни случаи, включени към обичайните заредени такива, единственият начин за подобряване на резултата в „Съгледвачи“ е повторението да се наблюдава изцяло и внимателно да се направи осведомено, прецизно решение спрямо приложените доказателства.

Как мога да стана следовател?

Понастоящем, най-добрият подход е да играете много мачове през официалното съревнователно търсене. Постепенно добавяме играчи към наличните следователите, избирайки ги произволно, като вземаме предвид игралното време и нивото им на умение. Целта е да поканим колкото се може повече опитни рецензенти.

Ако не съм следовател, как мога да помогна?

Докладвайте подривното поведение. Така ще подхранвате наличните случаи, които биват разглеждани, а добрите доклади водят до ефективни рецензии по случаите. С цел да изпратите доклад, отворете таблото с резултатите, използвайте стрелките, за да се насочите към участник в мача, и натиснете „Enter“ — така ще отворите панела на играча.

Няма ли посредствените играчи да обвинят лъжливо добрите такива?

Не е задължително даден играч да бъде изключително опитен, за да е добър следовател в „Съгледвачи“. Например, бихме очаквали коментаторите да бъдат добри следователи, независимо от нивото на умение. Имайки предвид опита им в това да съблюдават висококвалифицираните игри.

Всеки нов следовател ще влиза в наличните такива с нисък резултат, който се увеличава само според точността на присъдите му. Този процес дава възможност на всеки да участва, като същевременно се гарантира, че само най-добрите следователи ще извеждат резултати по случаите.

Още от самото начало на „Съгледвачи“, широкообхватно преглеждаме резултатите на следователите. Няма систематична разлика в резултатите между следователи от „Съгледвачи“, които играят във висок, среден и нисък клас на умение.

Защо възпроизвеждането на доказателствата в някои повторения понякога е насечено?
Преди, интерполацията, която се използваше за осъществяване на плавен преход между известните позиции на играчите, водеше до ситуации, при които изглеждаше така, сякаш заподозреният извършва убийство, макар че е незначително извън целта. Това ставаше, въпреки че прицелването им всъщност е било правилно. Докато издирваме потенциални плавни и прецизни решения, интерполацията над прицелването на заподозрения е отстранена от демотата за „Съгледвачи“, с цел да представяме по-прецизно гледната точка на заподозрения при убийства. Това може да доведе до малко по-насечен изглед в някои случаи.
Заподозреният създава неприятности на играч, който по-рано е бил подривен, с цел възмездие. Въпреки това, виновен ли е заподозреният за създаване на неприятности?
Недвусмислено ДА. Създаването на неприятности като форма на отмъщение изостря невинна грешка или генерира желаната реакция от тормозещия. Освен това поставя играча, на когото неприятностите са били създавани първоначално, в опасност от това да бъде осъден за възмездието. Няма извинение за лошото спортсменство и е Ваш дълг като следовател да наложите спазването на най-високите стандарти.
Еднакво ли е наказанието за създаващите неприятности и измамниците, когато бъдат осъдени?
Не. Наказанието, което се възлага на даден заподозрян е пропорционално спрямо поведението му. Онези, които са осъдени за създаване на неприятности, понасят умерено време за изчакване, докато измамниците биват напълно премахнати от играта. Както обикновено, най-добрият начин да се подобри поведението на играчите е чрез докладване на създаващите неприятности и мамещите, когато се натъкнете на тях.
Мога ли да печеля опит от участието си в „Съгледвачи“?

Да. Можете да печелите опит чрез изпращането на правилни присъди в случаите Ви. След като на редица от тях бъде поставена резолюция, ще получите опит като възнаграждение. Той ще е спрямо общата точност на скорошните Ви присъди, съпоставен с Вашия следователски резултат в „Съгледвачи“.

Можете да заявите своите награди, като завършвате мачове и печелите опит във всеки официален игрален режим.

Има ли връзка между съревнователния клас на умение, с който разполага даден играч, и способностите му като следовател в „Съгледвачи“?
Не. Още от самото начало на „Съгледвачи“, широкообхватно преглеждаме резултатите на следователите. Няма систематична разлика в резултатите между следователи от „Съгледвачи“, които играят във висок, среден и нисък клас на умение.