Науката за мъглата

Играчите на Counter-Strike трябва бързо да идентифицират своите цели, така че е важно те да се открояват. Но тъй като околната среда ставаше все по-богата на детайли, разграничаването на играча от фона бе все по-трудно. Това влияе на играчите, като забавя тяхното търсене за цели и може да е разликата между живот и смърт.

Атмосферната мараня („мъгла“) е едно от средствата, които използваме, за да решим този проблем. Това намаля визуалното въздействие на далечната обстановка, и когато в картата се използва подходящото количество играчите стават много по-забележими:

Забележете терориста, след което поставете мишката над изображението, за да добавите мъгла.

Забелязахте ли и двата терориста?

В днешното обновление сме коригирали нивата на мараня в de_train. Това балансира нуждата да изпъкнат играчите на по-големи разстояния извличайки ползата от това, че те са разделени от фона. Ще запазим de_train като основна карта за игра, докато съберем повече данни, за да преценим какво е влиянието на тази промяна.

Вярно е, че елиминирането на маранята ще позволи на снайперистите да виждат много далечни цели доста по-ясно. Въпреки това, ако изключим, че ще помогне в този изолиран случай, пълното и премахване би забавило търсенето при по-голямата част от взаимодействие между играчите. Колкото и в противовес с интуицията Ви да звучи, малко мъгла може ще помогне да виждате доста по-ясно.