12 седмица


Тази седмица, освен обновленията, описани по-долу, имаме едно, което не е толкова очевидно.

Пуснахме първата бета версия на CS:GO SDK.

По този начин общността ще има възможност да започне работа по нови карти за CS:GO. Очакваме с нетърпение свежи идеи, обновени стари класики, съревнователни версии на вече съществуващи и дори още сърф карти!
В момента бетата е ограничена, докато работим по отстраняване на грешките. Ще направим още ключове достъпни, когато получим повече отзиви и оправим потенциални проблеми.

Списък с промени за 27 април, бета 12

Игрални:
• Поправен проблем в системата за откат на оръжията, който причиняваше по-тясно групиране на изстрелите, отколкото планирахме;
• Мъртвите играчи вече не виждат противниковите икони на бомбата и клещите в таблото с резултати;
• Импулсите от отката сега са по-последователни за автоматичните оръжия;
• Стойностите за ускорение при движение и скоростта на спиране са понижени посредством отзиви от професионалистите;
• Леко е увеличена вариацията за поведенческата схема на отката;
– Обновена поведенческа схема за отката на АК47;
• Регулирани параметри за потискане на отката, така че да се спомогне настройката при стрелба на откоси;
• Поправен проблем, който причиняваше хвърлените оръжия да се изхвърлят от долната част на играчите, вместо от ръцете им. Дарените оръжия сега ще бъдат хвърляни на подходящото разстояние.

Потребителски интерфейс:
• Нагласихме панела при победа в режим „Арсенал“, така че да се акцентира на победителя и подгласниците;
• Текстът за следващо оръжие във „Военно състезание“ вече изписва подходящия текст за режима и условията;
• Поправено е сигнализацията при достигане на нивото „Златен нож“, когато някой го постигне;
• Когато получите точка за асистенция, това се показва в съобщението за смърт.

Карти:
• Нова SE версия на Aztec — без мъгла/частици/отломки/въжета (с изключение на моста).

• Dust_SE
– Добавено правилното небесно поле към свойствата на картата.

• Shoots
– Настройките за локалния контраст са намалени;
– Поправен странен проблем на стълбището;
– Поправено е осветлението на тъмната колиба в средната част;
– Поправени няколко визуални проблема с колибите и тръстиковите покриви са малко изтънени.

• Dust
– Коригиран е размера на зоните за купуване както при КТ, така и при Т.

• Shorttrain
– Коригирани са настройките на местния контраст от регулатора за вторична обработка;
– Коригирани настройките за яркостта.

• Inferno
– Добавено заглаждане на перпендикулярите за декоративните бомбени контейнери, използвани в нивото Inferno;
– Поправено неправилно текстово обозначение на мястото за бомбата, когато се стои на синия камион.

• St Marc
– Настройките за локалния контраст са намалени;
– Корекция на блум скалата;
– Поправена правописна грешка в табелите – променено от “route barée” на “route barrée”.

• Safehouse
– Настройките за локалния контраст са намалени;
– Корекция на блум скалата;
– Увеличена резолюция за декоративен модел – премахнат етикет, който изглеждаше размазан.

• Italy
– Обновени няколко много лъскави саксии.

• Aztec
– Поправен хвърчащ лист в алфа текстурата на дърво;
– Намалени отраженията от брезентовия покрив;
– Поправено е изчезването на обекти от хоризонта спрямо позицията на камерата близо до двойните врати;
– Поправена е колизията на сандъците близо до място за бомбата Б;
– Поправена е колизията за скелето до водата под място за бомбата Б;
– Подобрена текстура на металните решетки до водата под рампата на Т;
– Вече не може да се катери по скелето в място за бомбата Б;
– Вече не може да се върви по-далечната част на Т рампата;
– Вече няма достъп до платформата близо до моста.

• Dust 2
– Зоните за купуване на КТ и Т са увеличени и преместени в изображението за радара.

• Bank
– Настройките за локалния контраст са намалени.

• Baggage
– Настройките за локалния контраст са намалени;
– Корекция на блум скалата.

• Lake
– Настройките за локалния контраст са намалени;
– Корекция на блум скалата.

• Sugarcane
– Настройките за локалния контраст са намалени;
– Намалено е количеството блум;
– Корекции на някои настройки за контраста.

Модели:
• Поправен проблем с текстурата за главата на Терориста;
• Поправена е пушката със скъсена цев, там, където болтът се промушва през задната част на корпуса, при анимациите за стрелба и презареждане.

Звук:
• Балансирано е обкръжаващото аудио съдържание за Nuke, Bank, Train и Sugarcane, както и направени корекции на сценария в Bank (балансиране на нивата и добавяне на няколко леки повея, които да съответстват на дърветата), така и няколко обновени препратки в Nuke, Train и Sugarcane;
• Оптимизация на обкръжаващото аудио в Dust;
• Оптимизация на обкръжаващото аудио в Shoots;
• Оптимизация на обкръжаващото аудио в Lake и Safehouse;
• Оптимизация на обкръжаващото аудио в Italy. Поправена е врата, където играча би могъл да излезе навън и все още да чува обкръжаващото аудио за помещението;
• Ревизия на обкръжаващото аудио и оптимизация в Baggage.

Ефекти:
• Снежните ефекти са оптимизирани значително. Снегът в Office пада 7 пъти по-бързо от преди.

Поправени грешки:
• Поправено е забиване, когато сте в менюто за купуване, а след това дадете вот „Да“ за смяна на картите;
• Поправено забележимо двойно начало на рунда при „Военно състезание“, когато първия играч е влязъл в сървъра/играта;
• Поправено падането на сенки от интерфейсни екрани (главно циферблата на бомбата в играта);
• Поправена грешка при хвърлен Famas в определени места на de_dust, водеща до потъване на оръжието в земята.

Разни:
• Отпусната е проверката за поддържани видео карти:
– Показване на грешка и изход, ако картата не поддържа шейдър модел 3, билинеарно PCF семплиране или съставяне на изображение за падащи сенки (CSM). (Няма карти, които всъщност са маркирани, като не поддържащи CSM в CS:GO.) Така че минималните ни изисквания за графични карти сега са сериите NVidia 6xxx (2005), ATI HD 2xxx (2006) или по-добри.)