Обновление за 12 септември: Договорите са пуснати

Днешното обновление внасят редица корекции, поправени грешки и добавя един нов елемент към „Оръжейна сделка“ — договорите. Първият договор можете да намерите в инвентара на играта.

CSGO_Contract

Договорът в „Оръжейна сделка“ ще Ви позволи да обмените 10 предмета, с идентично качество от съответната колекция, за 1 от същата, чието качество е с една степен по-високо.

CSGO_Arms_Deal_Collection

Готови ли сте да изпълните договора си? Насочете се към инвентара си и отворете договора в „Оръжейна сделка“, за да започнете. Ще видите филтриран списък с всички Ваши приемливи предмети. Ако не Ви достигат няколко предмета, за да запълните договора, проверете обществения пазар и вижте какво е достъпно!