Изборът на играчите: Motel

Пореден ден и още един от изборите на играчите! Следващата операция ще включва… Motel!