Изборът на играчите: Seaside

Пристигат още вотове и е време да разкрием следващата карта, която ще бъде включена в следващата операция: Seaside!