Ловът започва

Обновихме редица грешки, добавихме нови настройки за персонализация на интерфейса, купища нови обществени артикули и колекция, която вече започва да се пада!