Подсигуряване на позицията Ви

CS:GO инвентарът Ви е на път да стане много по-сигурен.

На 9 декември Steam ще въведе „Задържания на търговията“. Това е нова функция към търгуването, която ще Ви позволи да се уверите, че усърдно спечелените Ви артикули са в безопасност. Ако сте неспособни да защитавате акаунта си с мобилен удостоверител всеки път, когато приемате търговия, Steam ще задържа артикулите Ви за срок до три дни. Така ще Ви се предоставя време, за да прегледате транзакцията.

Всичко изглежда точно? Ако и двете страни сте разполагали с мобилен Steam Guard удостоверител в продължение на поне една седмица, можете да ускори транзакцията! Просто потвърдете търговията в мобилния Steam Guard удостоверител и тя ще бъде завършена незабавно.

Нещо изглежда неточно? Можете да прекратите всички неизпълнени търговии, които са задържани и предотвратите нови нежелани сделки от акаунта Ви за една седмица.

Ето защо се уверете, че сте добавили мобилния Steam Guard удостоверител към всичките си акаунти до 2 декември и бъдете готови да се възползвате от незабавното потвърждаване на търговиите. И като ограничен времеви бонус от сега до 16 декември, ако имате активиран мобилен Steam Guard удостоверител към акаунта си, ще получите поне 5% отстъпка за покупките Ви в обществения пазар!