Време за възстановяване

Наскоро направихме няколко корекции по винтовките, но те причиняваха значително огорчение в CS:GO общността. Това беше вследствие на няколко грешки, които направихме. Ето защо, въпреки че обикновено предпочитаме да избягваме подривните дискусии, случващи се в общността, искахме да поговорим относно логиката, което доведе до скорошните промени, както и по-нататъшният ни план.

Защо изобщо се променяха винтовките?

В CS: GO, продължителната стрелба обикновено е най-популярният начин за използване на винтовките. Ясно виждаме това в данните, които събираме за тях вътрешно, а също така това е нещо често обсъждано и от общността.

Понеже считаме, че е полезно за играчите да имат възможности за избор, когато обмислят как да нападнат някой опонент, обмисляхме начини, чрез които да направим стрелбата с почукване или откоси малко по-примамлива. Надявахме се, че като насърчим по-обмислената стрелба, щяхме да добавим нещо, което умелите играчи биха могли да използват в своя полза.

Първата стъпка към тази цел, беше увеличеното време за възстановяване на АК-47, M4A4 и M4A1-S. За подробен анализ на промяната и нейното въздействие, вижте тази отлична обществена публикация от lalush.

За съжаление, осъществяването на целта беше неуспешно по няколко начина.

На първо време, увеличената неточност при продължителна, също така води до намалена точност за всички останали видове стрелба. Пропорционално, продължителна стрелба беше засегната най-много. Но бяхме подценили въздействието, което тази промяна щеше да окаже върху играчите, които вече стреляха с почукване или откоси.

В действителност се оказа, че корекциите не постигнат желаната цел. Данните за винтовките ни показаха, че играчите във всички групи на умения все още стрелят повече продължително, отколкото с почукване или откоси.

Какво следва?

Трудно е да се измери въздействието върху игралното преживяване, когато твърде много неща се променят наведнъж. Зимното обновление поднесе няколко доста големи игрални промени, които включваха ново оръжие, корекции по пистолетите и изменението на винтовките. Тъй като най-вероятно сме променили прекалено много неща твърде бързо, в днешното обновление ще възстановим винтовките и пистолета към състоянието им преди зимното обновление.

Не успяхме да предвидим обществената реакция към промените за толкова често използвани оръжия, а също така очевидно е нужно да преоценим процеса при вземане на решения, както и комуникацията относно промените в това пространство. Все още считаме, че има полза в това да търсим по-добър баланс за пистолетите и по-умели начини за използване на винтовките. Ето защо се надяваме да преразгледаме пушките и винтовките отново в бъдеще.

Постоянно четем отзивите и въпреки че рядко откликваме директно, една от най-важните части за работата по CS:GO е да разбираме общността. Грешките се случват, но когато настъпят, сме отдадени на това да се уверим, че ще бъдат поправени.

Весели празници от
екипа на CS:GO