Контрол на щетите

Във вторник пуснахме няколко значителни игрални промени в CS:GO, включително и револвера R8, а играчите изразяваха легитимните опасения за баланса на оръжията от обновлението.

Въпреки че обикновено отнема повече време за генерирането на достатъчно данни, които да задвижат нова промяна (а игралните обновления винаги са малко подривни), но в този случай е ясно, че сме изчислили щетите неправилно и можем да реагираме незабавно.

Ето защо днес обновяваме револвера R8, така че да приведем стойностите му в съответствие с останалите оръжия. Редом с други промени щетите му са намалена и стрелбата отнема малко повече време.

Съдейки по опита ни с други нови оръжия (пр. CZ75a и M4A1-S), е възможно да са необходими няколко итерации в продължение на по-дълъг времеви период, докато намерим стабилни стойности, които създават интересни стратегически избори за играчите. Отдадени сме на това да наблюдаваме потреблението и коригираме стойностите, ако е необходимо.

Обновлението във вторник също добави редица други игрални промени (включително и коригиране на баланса за пистолетите и винтовките). Все още е твърде рано, за да определим тяхното въздействие, но сме също толкова отдадени да наблюдаваме новата мета. Така можем да се уверим, че CS:GO продължава своето развитие и все още е забавна, ловка и балансирана.