Списък с промените за 25 октомври 2016

[CS:GO]
— Честит Хелоуин!

[РАЗНИ]
— Поправена е регресия, при която екранът на играчите не почерняваше, след като са умрели ако е активна командата mp_forcecamera 1;
— Добавена е способността да приемате покани за приятелство от основното меню на CS:GO, както и да изпращате такива от таблото с резултати в мача;
— Поправен е случай, в който даден играч понякога не биваше поставен правилно в съревнователното търсене на мачове при първото инициирано такова, след като е стартирал CS:GO. Това изискваше спиране на търсенето и започване наново (благодарим на „Trip“, че ни помогна при диагностицирането на проблема);
— Поправени са няколко инстанции, където липсваше или се прилагаше неправилно ехо към звуците;
— Латентността към официалните центрове за данни вече винаги се измерва, използвайки Steam дейтаграм предавателя;
— Дадена временна осъдителна присъда за създаване на неприятности, наложена от „Съгледвачи“, вече ще бъде възведена до перманентна такава, ако заподозряният е имал подобна забрана за предходно провинение.

[КАРТИ]
Cache
— Поправки на по-маловажни грешки.

Inferno
— Добавен е втори набор от стълби в зоната за бомба A;
— Направени са нови зони за стрелба през прозорците, които са по-логични, близо до балкона и колибата/заслона на зона за бомба A, редом с апартаментите на Т в близост до моста;
— Вече може да се стреля през тръбите в подземния проход;
— Стълбището към гробището е изтеглено назад, така че да се създаде още пространство за защитаващите играчи;
— Шейдърът за водата във фонтана е оптимизиран, така че да се рендира при ниски настройки;
— Предотвратено е надничането за имената на играчите през процеп между колоната и стената на колибата/заслона;
— Поправени са редица грешки свързани с графиката и придвижването;
— Плоскостта за пропускане на гранати през отворената врата в зоната за бомба A е преместена назад.