Списък с промените за 01 ноември 2016

[РАЗНИ]
— Събитието за Хелоуин достигна своя край;
— Пуснатите оръжия и други гранати вече не възпрепятстват ослепяването на играчите от заслепяващите гранати;
— Поправена е грешка, при която звуците от „Убийствено повторение“ понякога продължава да се изпълняват, след като то вече е свършило;
— Играчите вече измерват обичайния UDP пинг към регионите за търсене на мачове, където SDR (Steam Datagram Relay — Steam дейтаграм предавателя) все още не е включено (Бразилия, Северна и Западна Европа);
— Поправен е проблем, при който играчите се натъкваха на висока латентност, защото подбора на регион беше базиран на SDR пинга, но той не се използваше при игра в дадения такъв.

[OSX]
— Поправена е грешка, при която играта понякога не успяваше да стартира и извеждаше съобщението „Само една инстанция на играта може да бъде пускана в даден момент“.