Списък с промените за 14 декември 2016

[РАЗНИ]
— Поправени са части от моделите на контра-терористите SAS, които не бяха плътни;
— Поправени са проблеми с рендирането на сенките от стъпките за новите персонажи.