Списък с промените за 19 януари 2017

[PICKEM]
— В главното меню е добавен брояч, който показва оставащото време преди заключването на активния етап за подбора;
— Поправена е грешка относно изброяването в раздела „Наблюдаване“. Данните за мачовете вече трябва да се опресняват автоматично, след като клиента ги свали;
— Поправена е грешка, при която не се връщаше „HTTP 200 OK“ за успешно изпълнена „UploadTournamentPredictions“ заявка, когато даден избор се премахва;
— Поправена е регресия за помощния Steam сайт, така че правилно да локализира информацията относно удостоверителните PickEm кодове.

[СЪРВЪРИ]
— Добавен е флаг към командния параметър -ip_relay свързан със спомагателните проксита за GOTV зад NATs (Network Address Translations — преобразуванията на мрежовите адреси), с цел предаване на публичните им адреси към основния;
— Добавена е настройката mp_logmoney, за да се извеждат парите и покупките на играчите в сървърната хронология;
— Добавена е конзолната променлива mp_halftime_pausematch, която ще паузира мача след прекъсването за полувремето;
— Добавен е ред в хронологията гласящ „Game Over“ („Край на играта“), след като последният рунд на мача е завършен.

[MAC]
— HRTF вече работи правилно на по-стари OSX версии.