Списък с промените за 14 февруари 2017

[СЪРВЪРИ]
— Намалена е използваната памет за клиент чрез споделяне на мрежовите буфери;
— Делтата на буферите за обекти е увеличена до 192Kb. По този начин се поддържа свързването към игрални режими използващи много обекти (sv_delta_entity_full_buffer_size на сървърите може да се използва за увеличаване до 256Kb, ако е нужно);
— Добавено е по-добро съобщение за грешка към клиентите. То обяснява грешката за прекалено много обекти на сървъра;
— Добавена е още функционалност относно интеграцията на обществената адресна хронология;
— Към адресната хронология вече може да се изпрати 18 символен префикс преди всеки негов текстов пакет;
— Командата logaddress_add_ex ще използва уникален префикс на жетон при инстанция за добавения адрес в хронологията;
— Командите logaddress_token_secret и logaddress_add_ts позволяват добавянето на префикс като контролна стойност (checksum) за известен таен низ;
— Добавено е съобщение за „killed by the bomb“ („убит от бомбата“) към хронологията.

[РАЗНИ]
— Отборите вече могат да дават вот за своите проблеми независимо едни от други;
— Поправени са ръкавите, които проникваха в ръкавиците;
— Стойностите на светещите очертания за играчите при наблюдателите бяха коригирани, така че прехода към вдигащи шум състояния ще е по-забележим.

[OSX]
— Поправени са артефакти по краищата на CSM (Cascaded Shadow Maps — изобразяване на хвърляните сенки) при Macbook Pro използващи вградената Intel Iris видеокарта.

[КАРТИ]
— Overpass:
—— Добавена е плоскост преустановяваща пропускането на гранати към тавана под зоната за бомба A и в свързочното помещение, така че да се предотврати разпространението на коктейли Молотов в пространствата над тях.

— Cobblestone:
—— Премахната е поддържаща колона в стаята, от която можете да се спуснете към зоната за бомба B. Колоната блокираше полезрението към вратата/мястото за спускане.

— Nuke:
—— Поправена е видима пролука, когато надниквате чрез подскок от базата на КТ към „Мини“;
—— Поправени са редица грешки, докладвани в CSGOBugTracker.com.

— Cache:
—— Поправено е разстоянието, при което избледнява модела на камиона в базата на КТ.