Списък с промените за 16 февруари 2017

[РАЗНИ]
— Поправено е, че иконите за каската и бронята на съотборниците не се показваха за мъртвите играчи;
— Поправени са редица сривове на клиента и игралните сървъри;
— Поправени са редица липсващи икони на постижения.