Списък с промените за 15 март 2017

[CSGO]
— Пусната е картата Canals, достъпна във всички игрални режими;
— Игралният модел на терористите „Феникс“ е подобрен визуално;
— Добавен е сандъкът „Спектър“, включваш 17 обществени дизайна. В него специалният рядък артикул ще бъдат второто поколение от ножове с окраски „Обагряне“.

[АУДИО]
— Подобрена производителност, когато се използва HRTF;
— Поправени са няколко случаи, при които звуците от гранатите не се изпълняваха, когато трябва.

[РАЗНИ]
— Поправен е проблем с цвета на съотборниците, когато са избрали невалиден такъв;
— cl_drawhud_force_radar може да има три стойности: -1 — налагащо радара да не се изобразява; 0 — по подразбиране; 1 — налагащо изобразяването на радара, дори ако останалите елементи на интерфейса са изключени;
— cl_drawhud_force_deathnotices може да има три стойности: -1 — налагащо да не се изобразяват известия за смърт; 0 — по подразбиране; 1 — налагащо изобразяването на известия за смърт, дори ако останалите елементи на интерфейса са изключени;
— Добавена е опция към игралните настройки, така че „Отборен №“ да е „Винаги вкл.“ (cl_teamid_overhead_always). Сървърите могат да изключат това с командата sv_teamid_overhead_always_prohibit;
— Добавена е клавишна комбинация за „Показване на отборната екипировка“ (+cl_show_team_equipment), която ще показва пълната идентификация на целта в мерника за съотборници, включително и екипировката. Сървърите могат да изключат това с командата sv_show_team_equipment_prohibit;
— Обектите func_rotating вече не замръзват, нито пък спамят сървърната конзола, след като са се завъртели 1 000 пъти.

[КАРТИ]

Nuke:
— Ъгълът от бараката към лобито е изтънен, което улеснява надничането в зоната за бомба A;
— Куршумите вече нанасят повече щети, когато са изстреляни през стените на бараката;
— Ролетната врата в „Мини“ е повдигната, което улеснява видимостта към покривните греди;
— Премахнати са три кутии върху синия контейнер близо до гаража;
— Радиусът на експлозията от C4 е намален от 500 на 400 единици (благодарение на NaVi!);
— Водата извън картата е направена по-дълбока (благодарение на hollandje!).

Cobblestone:
— Повдигната е арката от страната на КТ за дългия път към зоната за бомба A.

Italy:
— Поправени са няколко експлоатации свързани с преодоляване на стени, ако бъдете повдигнати от съотборник;
— Парапетът върху позицията, която може да бъде преодоляна, ако бъдете повдигнати от съотборник близо моста на Т, вече не блокира куршуми.

Cache:
— Редица поправки на грешки.