Списък с промените за 20 март 2017

[РАЗНИ]
— Поправки, свързани със скорошната преработка на шейдърите.

[КАРТИ]
Cache
— Поправен е звука за счупване на вентилационна шахта.

Canals
— Поправени са още „pixelwalk“ експлоатации (места, където можехте да „вървите по пиксели“, което позволяваше излизане извън картата);
— Поправени са места, където бомбата можеше да заседне, ако е пусната или хвърлена;
— Поправена е грешка свързана с врата на магазин, при която скачащите играчи можеха да заседнат.