Списък с промените за 29 март 2017

[РАЗНИ]
— Когато се оглеждат артикули в играта от собствения или чужд потребителски инвентар, както и от обществения пазар, играчите вече могат да виждат официален „Сертификат за артикула“. Той включва: „Стил на окраската“, „№ за окраската в каталога“, „Шаблон на шарката“ и „Оценка на износването“;
— Алгоритъмът за търсене на близки лобита е коригиран, така че в допълнение към географското съседство по разстояние да включва и още резултати от държавата на потребителя, предоставяйки по-релевантни резултати за играчите, живеещи близо до погранични области

[КАРТИ]
Canals
— Поправена е пролука в стената на зоната за бомба B;
— Поправена е липсваща текстура в моста, която беше видима от арката;
— Поправена е припокриваща се геометрия в зоната за бомба A;
— Поправени са няколко места близо базата на Т, където бомбата можеше да заседне;
— Увеличени са разстоянията за избледняване на няколко реквизита, които бяха объркващи;
— Коригирана е геометрията на стената в затворническото стълбище, за да се поправи засичане, свързано с осветлението;
— Увеличена е резолюцията на решетката за статичните сенки в затворническото лоби;
— Добавено е парче картон под новата кутия с инструменти в зоната за бомба B, така че да се блокира засичаща полева линия за наблюдение;
— Премахната е една от масите за пикник в краткия маршрут;
— Поправена е „pixelwalk“ експлоатация в магазина за обувки (места, където можехте да „вървите по пиксели“, което позволяваше излизане извън картата);
— Поправена е блуждаеща плоскост, преустановяваща пропускането на балкона;
— Покатерването върху дървения знак към зоната за бомба B е направено по-трудно при повдигане от съотборник;
— Подрязани са горните ъгли на сградата в двора, която е с лице към стълбището;
— Поправен е навигационния файл там, където бяха премахнати ламповите стълбове;
— Коригиран е реквизита за арката на балкона, така че да се поправят пролуки.

Militia
— Базата на КТ и спасителна зона за заложници са преместени нагоре;
— Реката и района около старата база на КТ са блокирани;
— Подземният тунел е скъсен. Вече излиза в гаража;
— Нови позиции за поява на заложниците. Премахната е позицията в малката градинска къща. Вече винаги ще се появява по един заложник на горния и долния етаж в основната къща/гаража;
— Къщата близо до силозите е малко по-отворена. Вече можете да използвате врата, за да влизате/излизате, вместо да имате достъп само през прозореца;
— Добавено е малко прикритие близо до изхода на тунела в двора;
— Базата на Терористите е преместена към балкона в задната част на къщата;
— Добавено е прикритие в далекобойните площи;
— Поправени са редица експлоатации и преодоляване на стени, ако бъдете повдигнати от съотборник;
— Като цяло движението е направено по-плавно.