Списък с промените за 12 април 2017

[CSGO]
— Добавено е празнично веселие.

[ИГРАЛНИ]
— За ограничено време, револверът R8 и Negev са достъпни в съревнователното търсене на мачове;
— Револвер R8: цената е намалена на 700;
— Negev: цената е намалена на 2 000, като отправна точка, за да се насърчи експериментирането с оръжието.

[АУДИО]
— Силата на звука вече изчезва плавно спрямо разстоянието, вместо на отделни стъпки;
— Коригирано е смесването на HRTF аудио, така че по-точно да съответства на звуковото качество без HRTF;
— Добавена е конзолната команда snd_hrtf_distance_behind (по подразбиране 100). Това позволява на HRTF по-точно да съответства на възприеманата посока за източника на звука, както в действителност се вижда от играч, който е пред монитора;
— Поправена е грешка при, която силата на звука за музиката биваше задавана към максималното ниво, докато приемате покана за лоби.

[СЪРВЪРИ]
— Добавена е поддръжка за официални игрални сървъри в Гуанджоу и Шанхай за Perfect World бетата на CS:GO.

[РАЗНИ]
— Добавена е опция към игралните настройки, така че „Отборен №“ да е „Винаги вкл. с екипировка“;
— Наблюдателите вече могат да използват изобразяването на екипировката над главата на играчите;
— Поправено е, че изобразяването на екипировката над главата на играчите в някои случаи не се обновяваше;
— Поправена е ориентацията на стикерите върху пуснатите оръжия;
— Добавя се интеграция за извеждане на игралното състояние, което да бъде използвано от организаторите на турнири. Нова стойност при извеждането на екипировката за играчите (с log_level 3), показваща слота за наблюдател към всеки играч и добавяйки новото „PhaseCountdowns“ подаване на информация относно времената за приключване на загрявката/обездвижването/края на рунда.