Списък с промените за 20 април 2017

[PERFECT WORLD]
— Поправки на потребителския интерфейс и локализацията за Perfect World бетата.

[РАЗНИ]
— Празничното веселие е изключено;
— Поправени са някои експлоатации, свързани със загубата на пакети;
— Уеднаквено е времетраенето за разполагане на всички ножове, така че да е точно 1,0 секунди.

[КАРТИ]

Militia:
— Добавена е пътека близо до базата на КТ, която се свързва към канала и хамбара;
— Доизпипано е осветлението из цялата карта.

Cobblestone:
— Доизпипана е видимостта в свръзката между подлеза и дългия път към зоната за бомба A;
— Поправени са редица маловажни грешки.

Canals:
— Преправена е тунелната стълбищна площ, така че да предоставя по-плавно движение;
— Поправено е припокриване на геометрия между лодка и кея в базата на КТ;
— Поправена е пресичана не кутия с перваз в зоната за бомба B;
— Поправена е „pixelwalk“ експлоатация на парапета в базата на КТ (места, където можехте да „вървите по пиксели“, което позволяваше излизане извън картата);
— Шперплатът върху скелето под зоната за бомба B е преместен надолу, така че да блокира лоша видимост;
— Поправено е възможно засядане чрез плоскост, преустановяваща пропускането, на скелето в зоната за бомба B;
— Поправени са проблеми при изникване на обекти, свързани с разстоянието за избледняване;
— Добавени са два пикник стола по късия път към зоната за бомбата и плоскостите, преустановяваща пропускането, са направени по-плавни;
— Премахната е лампа до бръшляна/боклука.