Добре дошли в „Критичната схватка“

Днешното обновление включва няколко допълнителни промени по Nuke, поправки на грешки, нов оръжеен сандък и капсула с обществени стикери. Кликнете тук за подробности или просто се упътете към играта и го огледайте!

Сандък „Критична схватка“

Представяме сандъка „Критична схватка“, който включва 17 окраски за външния вид на оръжията и 24 нови ръкавици, създадени от общността.

Обществена капсула 2018

Също така представяме и „Обществена капсула 2018“, която включва осем нови стикера от обществени художници. Тези капсули вече са достъпни като оферти в играта.