Списък с промените за 24 януари 2019

[КАРТИ]
— Добавена е нова версия на Vertigo към официалното търсене на мачове за „Поддръжник“;
— Добавени са картите Zoo и Abbey към официалното търсене на мачове за режимите „Неангажиращ“ и „Смъртоносен мач“;
— Премахнати са картите Austria и Subzero от официалното търсене на мачове.

Biome:
— Подобрена производителност;
— Премахната е свръзката помежду краткия и дългия път до „A“;
— Премахната е ниската входна точка по средата;
— Добавена е стълба до високата входна точка по средата;
— Базата на Т е преместена в посока към „A“, така че да се предоставят по-добри времена на КТ до средата на картата;
— Поправени са редица места, където бомбата можеше да засяда, както и проблеми с преминаването.

[РАЗНИ]
— Акаунтите вече автоматично се подобряват до първостепенен статус, когато се достигне ранг „Лейтенант“ 21;
— Поправена е дадена регресия за някои Perfect World акаунти със завършено потвърждаване на самоличността и първостепенният им статус е възвърнат;
— Поправено е прекъсването на отборните имена в таблото с резултатите при някои резултати;
— Поправено е произволно поведение на картите извън линия при игрални режими с ботове.

[ЗВУК]
— Коригирана е стойността за скоростта, когато се възпроизвежда звукът от „стъпка“ за скок, с цел по-последователно поведение;
— Поправена е грешка, при която звукът за щети от падане над играч не се възпроизвеждаше през повечето време;
— Поправена е грешка, при която репликите „Бомбата беше обезвредена.“ и „Контра-Терористите печелят!“ от озвучаването се припокриваха взаимно.