Списък с промените за 12 февруари 2019

[РАЗНИ]
— Поправена е механиката, при която „радарът засича врагове през дима“, така че да функционира по същия начин, независимо от сървърната честота на отчитане, както и да не разкрива врагове от другата страна на дима, докато ефектът му не се разсее;
— Увеличен е размерът на опашките за рендиране на игралните клиенти под OSX и Linux, с цел адресиране на сривове, докато се играе „Опасна зона“.