Списък с промените за 15 февруари 2019

[РАЗНИ]
— Димът, които видимо избледняват от земята, вече позволява огънят да се разпространява под него, без да го потушава;
— Поправен е рядък случай, при който моделът от първо лице за C4 понякога биваше обвит в миналогодишната празнична опаковъчна хартия;
— Добавена е поддръжка за изобразяване на правилния подбор за значителния шампионат Katowice 2019, след като етапът за претендентите е приключил.