Списък с промените за 07 март 2019

[КАРТИ]

Vertigo:
— Игрални подобрения на зоната за бомба „A“;
— Обновено художествено творчество;
— Зоната за бомба „A“ е включена в „Поддръжник“.

Blacksite:
— Добавени са възпоменателни графити за показния мач от Катовице.

Biome:
Върнати са следните промени от януарско обновление:
— Повторно е отворена връзката межди основния и дългия път до зоната за бомба „A“;
— Повторно е отворена ниската входна точка по средата.

Abbey:
— Добавено е частично телесно прикритие на зоната за бомба „B“;
— Дългия път до зоната за бомба „B“ е приближен по-близо до нея;
— Преработен е изхода от подлеза към зоната за бомба „B“;
— Премахнати са стените от входа след дългия път към зоната за бомба „B“;
— Зоната за бомба „B“ е разширена, позволявайки на терористите да я залагат зад сандъците;
— Направен е отвор в покрива от бръшлян в зоната за бомба „B“, позволявайки хвърлянето на гранати от подлеза;
— Добавени са светещи пръчки в караулното помещение за по-добра видимост;
— Добавен е малък сандък в зоната за бомба „A“, така че да се позволи на КТ да удържат плевнята от частично телесно прикритие;
— Премахнати са дървени огради извън зоната за бомба „A“;
— Добавени са визуализации за падане от горната част на КТ базата към канализацията;
— Добавена е плоскост за преминаване, така че да се предотврати падането на оръжия, които се хвърлят извън КТ базата;
— Библиотеката е преработена;
— Поправени са плоскости за преминаване на няколко места.