Списък с промените за 13 март 2019

[ИГРАЛНИ]
— Коригирани са бонусите при загуба на рунд, с цел намаляване на порочния кръг с отрицателни отзиви вследствие на поредици от загуби;
— Бонусите при загуба на рунд вече са базирани на броя такива за отбора. Броят се увеличава с 1 след всяка загуба и се намалява с 1 след всяка победа (минимум 0):
—— С 0 загуби: 1 400 $;
—— С 1 загуба: 1 900 $;
—— С 2 загуби: 2 400 $;
—— С 3 загуби: 2 900 $;
—— С 4+ загуби: 3 400 $.
— По-рано победата нулираше бонуса при загубени рундове. Сега победата намалява брояча за загубите с 1;
— Отборите все още започват полувремето с брой от 1 загуба;
— Това е включено по подразбиране и може да бъде контролирано, използвайки сървърната настройка mp_consecutive_loss_aversion server setting;
— Бонусът при загуба на рунд все още е ограничен до mp_consecutive_loss_max умножено по cash_team_winner_bonus_consecutive_rounds;
— Добавени са асистенции със заслепяващи гранати за играчи, които успешно ги използват срещу враг, който впоследствие бъде убит от друг участник. Играчите, които са хвърлили заслепяваща граната ще се сдобият с кредит за асистенция при известяването на смъртта. Въпреки това, ако друг играч е нанесъл > 40 щети на жертвата за асистенция, участникът, който я е заслепил няма да получи кредита;
— AUG:
—— Сега, след като играчите са разполагали с възможността да го изучат и обикнат, AUG се завръща към своята първоначална цена от 3 300 $.
— M4A1-S:
—— M4A1-S вече съдържа 25 куршума в пълнителя и разполага със 75 в резерв.
— Пушки:
—— Намаляване на цената за някои пушки: Nova (1 050 $); Скъсена цев (1 100 $); Mag7 (1 300 $);
—— Проникването на Nova е увеличено до 1;
—— Обсегът на скъсената цев е увеличен до 1 400;
—— Пушките, зареждащи гилзите една по една, които са в средата на презареждане вече няма автоматично да го продължават, след като играчът ги прибере и извади.
— Поправена е грешка, която възпрепятстваше C4 или врагове, видими през отворени врати, да се показват на радара;
— Поправена е рядка грешка, при която спусъкът за нулиране на C4 можеше да стори това, поставяйки бомбата върху позиция, която не е на земята.

[САНДЪК „ПРИЗМА“]
— Представяме сандък „Призма“, включващ 17 окраски за оръжията, създадени от общността, а ножовете от сандъка „Хоризонт“ с окраски „Обагряне“ са специални артикули.

[РАЗНИ]
— В инвентара е достъпна нова характеристика за разбъркване на снаряжението. Изберете да разбъркате произволен брой от своите оръжия или музикални комплекти. Така във всяка карта ще бъдат екипирани произволни;
— Редица поправки за комуникационната настройка „Изчистени имена на играчите“;
— Преименувана е настройката от работния плот за работилницата на „Страничен изглед“;
— Премахнати визуални артефакти върху няколко изображения.

[КАРТИ]

Canals:
— Намален е броят на маршрутите около зоната за бомба „B“;
— Зоната за бомба „B“ е преместена в палата;
— Добавена е врата от централните стълби към платформата в двора;
— Направено е възможно скачането до моста към зоната за бомба „B“ от скелето;
— Нов стил на картата в радара.

Vertigo:
— Благодарим на всички усърдни играчи, които продължиха да тестват зоната за бомба „B“;
— Блокирано е подсилване на скоростта за бягане от базата на Т към зоната за бомба „B“ (все още ще е възможно в конфигурацията при зоната за бомба „B“);
— Възпрепятствано е подсилване на подскока от прожектора в задната част на зоната за бомба „A“;
— Променено е разположението в задната част на зоната за бомба „A“. Входът към зоната е направен в обикновена врата. Добавена е половин стена пред скелето;
— Добавена е използваема врата в средата към зоната за бомба „B“;
— Опростен е моделът за стълкновение на подемния крик;
— Поправено е неволно подсилване на подскока върху скелето от рампата към зоната за бомба „A“;
— Циментовата отливка, позволяваща подсилване на подскока до зоната за бомба „A“ е направена малко по-голяма;
— Подобрено стълкновение в асансьорната шахта.

Обществени карти:
— Обновен радар за Abbey и Biome.