Списък с промените за 19 март 2019

[ИГРАЛНИ]
— Добавен е елемент към таблото с резултатите, който да посочва бонуса при загуба за всеки отбор в игралните режими „Съревнователен“ и „Поддръжник“;
— Zeus-x27 вече няма да е способно да убива хора през стени.

[РАЗНИ]
— Поправен е проблем, предизвикващ черен екран за потребителите с вградени Intel видеокарти, използващи пусковата опция -d3d9ex;
— Подобрени са времената при търсене на мачове за „Опасна зона“;
— Разделът със скорошни съотборници вече ще изброява тези от екипа Ви в „Опасна зона“ още преди приключването на текущия мач. Така че ако сте имали добра игра, ще можете отново да ги поканите за игра към своя екип;
— Добавено е липсващото окончание „ът“ към „Императорът“.

[КАРТИ]
— Vertigo е добавена към съревнователното търсене на мачове;
— Cobblestone е премахната от съревнователното търсене на мачове;
— Overpass и Nuke са преместени в „Обезвреждаща група „Делта“;
— Cobblestone и Vertigo са преместени в „Обезвреждаща група „Сигма“.

Vertigo:
— Променен е входът към средната част за КТ. Така разполагат с по-безопасна ротация между зоните за бомбите;
— Преместени са напред купчината шперплат и дървеният сандък близо до страна на Т в средата, така че да направи подсилването на Т малко по-безопасно;
— Улеснено е стълкновението за играчи върху металните стълби в базата на Т и зоната за бомба „B“;
— Обновени са звуковите фонове;
— Генераторът в базата на Т е преместен на втория етаж;
— Направено е малко по-лесно да се хвърлят гранати през тавана в коридора на Т към средата;
— Малки корекции и поправки.