Списък с промените за 21 март 2019

[КАРТИ]

Vertigo:
— „Поддръжник“ версията е превключена към зоната за бомба „B“;
— Белите метални конструкции в зоната за бомба „B“ са направени малко по-големи, така че да се предотвратят позиции за прекомерни ъгли/подсилвания;
— Добавени са няколко разновидности на подовите материали за различаване на стъпките (КТ коридорът към задната част на зоната за бомба „A“; асансьорната стая близо до зоната за бомба „A“; входът към средата на Т);
— Намален е радиусът от експлозията на C4 (от 500 на 400);
— Добавена е плоскост за стълкновение на гранати към покривните реквизити в стаята с мотокара/долното ниво, което позволяваше на „Молотовите“ да прогарят през горното ниво;
— Платформата до горната част на стълбите за Т към зоната за бомба „B“;
— Добавени са още парапети близо до рампата на зоната за бомба „A“;
— Поправени са редица проблеми с преминаването и места, където C4 можеше да засяда (благодарение на bonna97!);
— Блокирано е пропадането на оръжия през пролука в дъното на зоната за бомба „A“ (благодарение на 3kliksphilip!);
— Подсилена е околната светлина в асансьорната стая близо на зоната за бомба „A“;
— Премахнато е непреднамерено подсилване от вентилатора на климатик в зоната за бомба „B“.

Abbey:
— Подменена е розовата кутия;
— Премахнати са двуизмерни ефекти от стълбовете в караулното помещение и подлеза;
— Включени са материали за моделите на шиповете близо до базата на КТ;
— Добавен е още един сандък върху тези близо до бръшляна;
— Премахната е саксия с цветя близо до зоната за бомба „B“ за по-добра видимост при повторно превземане;
— Премахната е саксия с цветя под прозореца на дългите стълби към зоната за бомба „A“;
— Премахната е пролука между сандъците в зоната за бомба „B“;
— Премахната е пролука между сандъка и беседката в зоната за бомба „A“.