Предварителен списък с промените за 22 март 2019

Следните промени вече са достъпни за изпитание в бета хранилището „1.36.8.5-rc1“.

[ИГРАЛНИ]
— Гранатите вече няма да преминават през затворени врати при определени редки обстоятелства;
— Играчите вече не могат да вземат оръжия през стени или без пряка видимост.

[РАЗНИ]
— Поправен е проблем, който причиняваше определени площи да не се рендират правилно, когато наблюдавате играч с активирано приближаване;
— Добавена е „consecutive_round_losses“ стойност за всеки отбор към извежданото от интеграцията на игралното състояние.