Списък с промените за 28 март 2019

[НОВОИЗЛЕЗЛИ]
— Нов музикален комплект EZ4ENCE от The Verkkars вече е достъпен за покупка;
— Нова капсула със стикери „Подивели хищници“ вече е достъпна за покупка.

[КАРТИ]
— Vertigo беше преместена от резервите към групата „Активна служба“;
— Cache беше преместена от групата „Активна служба“ към резервите.

Vertigo:
— Добавено е ново прикритие в долната част на средата, което служи и като рампа в „пролуката“ към зоната за бомба „B“;
— Позициите за поява на КТ са малко избутани напред;
— Приоритизирани са позициите за поява, КТ ще бъдат предразположени към по-предните, а Т към по-задните;
— Добавен е ъглов парапет към платформата на зоната за бомба „B“;
— Блокирано подсилването от двама души върху ролките в базата на КТ;
— Блокиран е ъгъл над стената, когато се слиза по стълби от зоната за бомба „B“ към базата на Т;
— Коригирани са стълбите на Т към зоната за бомба „B“;
— Малко е коригирано разположението на базата за Т;
— Обновени са целевите модели на зоните за бомбите;
— Нараняванията от асансьорната шахта вече се отчитат към статистиката за инциденти;
— Поправени са редица проблеми с преминаването;

[ИГРАЛНИ]
— Гранатите вече няма да преминават през затворени врати при определени редки обстоятелства;
— Играчите вече не могат да вземат оръжия през стени или без пряка видимост.

[РАЗНИ]
— Поправени са определени текстури, които понякога не се рендираха правилно, при използването на пусковата опция „-d3d9ex“;
— Поправен е проблем, който причиняваше определени площи да не се рендират правилно, когато наблюдавате играч с активирано приближаване;
— Поправено е, че премахнати артикули от потребителските инвентари понякога неправилно се появяваха в снаряжението и менюто за покупка;
— Поправени са съобщенията за разкачване на потребители, така че да имат неутрални имена, когато комуникационните предпочитанията са зададени да прочистват имената на играчите;
— Добавена е „consecutive_round_losses“ стойност за всеки отбор към извежданото от интеграцията на игралното състояние.