Списък с промените за 02 април 2019

[РАЗНИ]
— Поправени са полезрения, свързани с правилата за вземане на оръжия, така че да се игнорират отломките;
— Поправени са редица елементи на интерфейса, с цел да се спазват настройките cl_drawhud и cl_draw_only_deathnotices.

[КАРТИ]
Vertigo:
— Подменена е секцията с червената ограда в горната част на рампата до зоната за бомба „A“ (благодарение на SPUNJ!);
— Поправени са пролуки в сандъците на зоната на бомба;
— Вдигнат е подът на стълбите към ямата до зоната за бомба „B“ с 64 единици;
— Намалени са щетите при проникване на стената от асансьорната стая на КТ към входа на Т за средата;
— Увеличена е височината на циментовата основа за крана в зоната за бомба „A“;
— Подобрена е видимостта от зоната за бомба „B“ към стълбите на Т;
— Добавено е прикритие от дясната страна, където се излиза към стълбите за „B“ (изходния прозорец);
— Поправена е пролука от базата на Т към платформата на зоната за бомба „B“;
— Поправени са леки пролуки между брезентовите секции на скелето;
— Поправено е непреднамерено подсилване върху скелето до рампата в зоната за бомба „A“;
— Блокирано е пускането на оръжия под рампата в зоната за бомба „A“;
— Блокирано е пускането на оръжия под крана в зоната за бомба „A“;
— Блокирано е преминаването на играчите от външната страна на стоманените профили в базата на Т;
— Опростено е стълкновението върху моделите на площадките;
— Поправени са редица грешки с преминаването (благодарение на bonna97!).

Nuke:
— Поправено е място, където C4 засядаше, близо до външната страна на силоза.

Abbey:
— Премахнат е модела на портата към зоната за бомба „B“;
— Отново е добавена ограда на дългия път към зоната за бомба „B“;
— Премахната е ръчната количка от дългия път към зоната за бомба „B“;
— Небесното поле към зоната за бомба „B“ е отворено, позволявайки хвърлянето на гранати от горната част на КТ базата, както и средата;
— Сандъците в зоната за бомба „B“ са завъртени;
— Големият сандък на зоната за бомба „B“ е преместен;
— Добавено е дърво за прикритие по дългия път към зоната за бомба „B“;
— Дървената сграда на зоната за бомба „B“ е удължена;
— Подобрено стълкновение;
— Изображението на радара е обновено;
— Брезентът е заменен с модел.