Списък с промените за 22 април 2019

[РАЗНИ]
— D3D9EX режимът е включен по подразбиране;
—— Ако се натъкнете на графични проблеми с тази характеристика, моля, изпратете е-писмо към CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com с темата „D3D9EX“;
—— Клиентите, които се натъкват на проблеми, също могат да го изключат с опцията на командния ред -disable_d3d9ex.
— Поправена е грешка със заслепяващите гранати, които можеха да се закупуват безкрайно съревнователното търсене на мачове. Вече всички типове гранати имат ограничения за покупка, съответстващи на тези за преносимост. А гранатите, прехвърлени от предходния кръг се считат към ограничението за покупка;
— Поправена е грешка, при която името на поканения приятел не се показваше в екипния чат, когато се присъединява;
— Поправена е грешка, когато всички артикули, освен текущо екипирания са били премахнати от разбъркване;
— Поправени са редица грешки, свързани с разбъркването на оръжия, споделящи даден слот от снаряжението;
— Поправена е грешка, която понякога показваше ножа по подразбиране в потребителския интерфейс на наблюдателя;
— Локализационни поправки за турски език.