Списък с промените за 01 май 2019

[РАЗНИ]
— Поправен е проблем, който можеше да причини премигваща светлина върху C4, пренасяна от играчите, да бъде видима през геометрията;
— Поправена е регресия във времето за детониране на коктейла „Молотов“;
— Поправена е регресия за движението, когато клякате през отворите на приземно ниво;
— Поправена е регресия за точността на оръжието, когато се движите клекнали;
— Поправена е малка регресия в изчисляването на ускорението;
— Поправено е, че разкачените играчи понякога не се показваха на таблото с резултатите в края на мача от „Опасна зона“;
— Поправен е срив, който показваше диалоговия прозорец „CUtlLinkedList overflow“;
— Поправени са плаващи бели кутии, които се появяваха за някои играчи.

[КАРТИ]
Mirage:
— Поправено е засенчването на каменните блокове около зоната за бомба „A“.

Vertigo:
— Обновено е стълкновението върху телените парапети около картата;
— Поправено е място, където C4 можеше да засяда близо базата на Т.