Списък с промените за 02 май 2019

[РАЗНИ]
— Поправен е рядък случай, при който модела на поставените бомби беше невидим за някои играчи.

[КАРТИ]
Sirocco:
— Добавени са плоскости за стълкновение на няколко площи, където играчите засядаха;
— Добавени са редица физични плоскости, за да се запушат дупки, където пуснатите артикули можеха да бъдат загубени;
— Добавена е втора стълба от противоположната страна на моста към морския фар;
— Променено е стълкновението на решетката за касбахите, така че гранатите да преминават;
— Добавено е липсващо стълкновение към модела на стълбищно стъпало;
— Локацията „Медина“ е преименувана на „Град“;
— Премахната е плаваща риба.