Списък с промените за 16 май 2019

[РАЗНИ]
— Добавена е текстура за светлосенките на M4A1-S | Базилиск, FAMAS | Дух и Desert Eagle | Нага;
— Поправено е, че играчите засядаха върху самоунищожаващите се дронове;
— Оптимизиран е алгоритъмът, обработващ значителното присъствие на списъка с приятели в играта;
— Оптимизиран е алгоритъмът, зареждащ любимите събития за потребителите.