Списък с промените за 29 май 2019

[ТЪРСЕНЕ НА МАЧОВЕ]
— Ruby е добавена към официалното съревнователно търсене на мачове;
— Zoo е премахната от официалното съревнователно търсене на мачове;
— Играчите вече ще са ограничени до едно ниво за изчакване при злоупотреба с изритване на съотборници. Това важи, дори ако дават вот за изритване на множество съотборници в същия мач.

[ОПАСНА ЗОНА]
— Цената на радарния заглушител е намалена до 1 250 $;
— Малко е намален размера за прозореца на балистичния щит;
— По време на загрявката играчите стартират спускането с парашута от по-голяма височина;
— Съветите за наличност на менюто за покупка вече няма да се показват по време на загрявката.

[РАЗНИ]
— Оптимизиран е процеса за зареждане на картата като се използват данните за околното осветление, включени в новоизградените карти;
— Премахната е команда за разработка за коригиране на звуковите параметри;
— Обновена е радарната карта за Vertigo;
— Подобрения на стабилността при рендиране на щампи.

[КАРТИ]
Ruby
— Поправена е грешка, свързана с трамвая;
— Малки цялостни промени.