Списък с промените за 03 юни 2019

[РАЗНИ]
— Поправено е „cl_teamid_overhead_always 1“, така че да показва само индикация (както и да не показва име) върху даден играч.