Списък с промените за 10 юни 2019

[РАЗНИ]
— Намалена е заеманата памет от материалите за моделите на някои персонажи;
— Зарядите за пробив, прикачени към заложници, падат от тях, когато бъдат взети в „Опасна зона“.

[PERFECT WORLD]
— Включен е панелът „Събития“ за Perfect World CS:GO играчи.