Списък с промените 25 юли 2019

[МРЕЖОВИ]
— Добавена е структура за анализ на трафика от игралния мрежов сървърен канал за всяка връзка с клиент;
— Добавена е настройка към игралния сървър, „net_chan_limit_msec“. Това позволява на сървърните оператори да ограничат времето за обработка, което игралният сървър може да отдели за обработка на пакетите от всеки клиент за отчитане. Клиентите, които изпращат пакети, причиняващи времето за обработка от сървъра, да надвишава конфигурирания брой милисекунди, ще бъдат изритани от него. Включени са времеви ограничения за процесорната обработка на официалните игрални сървъри;
— Добавена е настройка към игралните сървъри, „net_chan_stats_dump“, която ще разтовари статистика за всеки мрежов канал при активиране, когато е затворен. Статистиките данни включват съобщения, трафика и разбивка на процесорното време за обработка.