Списък с промените 29 август 2019

[РАЗНИ]
— Поправена е грешка, която позволяваше променянето на определени настройки на материали, които са само за разработчици, при пускането на играта;
— Поправено е контекстуално меню за излъчване на мачове, което беше прекалено голямо и понякога не пасваше на екрана;
— Изображенията за новините в главното меню вече трябва да зареждат по-надеждно, когато се работи под пусковата програма на Perfect World;
— Обществените игрални сървъри вече не могат да изобразяват опасен html код в съобщенията за разкачване.