Поддържайки нещата прозрачни

Бързо обновление на плановете ни за значителните шампионати през 2020:

Някои от отзивите, които получихме в отклик на публикацията ни в блога „Поддържайки нещата съревнователни“ от отбори и турнирните организатори, бяха, че бизнесът на лигите (специфично споделената собственост на лиги между турнирните организатори и отборите) не създава нови конфликти на интереси. Това е така, защото подобни спогодби са съществували в миналото и тези конфликти на интереси не са значими.

Въпреки че можем да посочим ясни случаи, при които взаимоотношенията между отборите и турнирните организатори са генерирали недоверие в общността, съгласни сме, че краткосрочният ни приоритет би трябвало да бъде събирането на още данни и изискването на повече прозрачност. По този начин конфликтите на интереси могат да бъдат правилно оценени.

Поради тази причина през 2020 отборите и играчите, регистриращи се за значителните шампионат, ще трябва публично да разкриват своите бизнес взаимоотношения с други участници и/или турнирни организатори. Така ще могат да се провеждат публични разговори относно стойността, която се предлага от лигите и други заплетени положения спрямо риска, който представляват. Неуспехът да бъдат оповестени някакви бизнес взаимоотношения с турнирните организатори или други участници, вероятно ще доведе до дисквалификация.

Не възнамеряваме да добавяме никакви други изисквания за участването в (или организирането на) значителните шампионати през 2020.