Списък с промените за 29 януари 2020

[КАРТИ]
— Cache:
—— Разнообразни подобрения на видимостта;
—— Оптимизации;
—— Разнообразни поправки на незначителни грешки;
—— Радарът е обновен.

— Studio:
—— Поправено е, че играчите не поемаха щети от детонацията на бомбата;
—— Подобрения на стълкновението;
—— Подобрена видимост на улиците за КТ/Т;
—— Разнообразни поправки на незначителни грешки.

— Train:
—— Отворено е небесното поле над сградите разделящи „Бръшлян“/зоната за бомба „A“;
—— Разнообразни подобрения на видимостта;
—— Разнообразни поправки на незначителни грешки.

— Dust2:
—— Отворено е небесното поле от коридорите към зоната за бомба „B“.

— Mirage:
—— Добавено е място за проникване през стената с AWP от двореца към близкия ъгъл на скелето до зоната за бомба „A“;
—— Добавена пейка в средата, позволяваща скок до място за подсилване край прозореца/надничане към платформата;
—— Разширен е входът на Т към средата;
—— Намален е первазът около балкона до зоната за бомба „B“;
—— Блокирано е надничане след скок от средата на зоната за бомба „B“ към платформата.

[РАЗНИ]
— Увеличен е размерът на информационното съобщение от HLTV излъчващия сървър, което се контролира от нова настройка „tv_broadcast_server_info_message_size_kb“;
— Добавена е настройката „spec_xray_dropped_defusers“, така че да се показват рентгенови очертания върху пуснати комплекти за обезвреждане;
— Добавена е настройката „spec_xray_dropped_unoccluded“, така че винаги да се показват рентгенови очертания на пуснати C4 и комплекти за обезвреждане;
— Интеграцията на игралното състояние вече позволява да се контролира прецизността на докладваните стойности с плаваща запетая, използвайки допълнителна конфигурационна секция:

„output“
{
„precision_time“ „1“
„precision_position“ „2“
„precision_vector“ „2“
}