Списък с промените за 03 февруари 2020

[РАЗНИ]
— Подобрени са и двете дървета за решения на ботовете, включвайки поддръжка за балистичен щит;
— Езикът на играта вече може да бъде контролиран в раздела за езиковите ѝ свойства;
— Добавена е поддръжка за гръцки, испански (Латинска Америка) и виетнамски език;
— Поправен е потребителския интерфейс за даване на вот, така че да показва имената на картите с главни букви;
— Поправени са редица не локализирани низове в потребителския интерфейс.

[КАРТИ]
— Jungle:
—— Радио кулата е преработена (вече са достъпни само първите два етажа);
—— Добавени са няколко нови сгради близо до „Бета“, „Бронетранспортьор“, „Радио кула“ и „Чарли“;
—— Подобрено е стълкновението из цялата карта;
—— Добавени са още реквизити за прикритие на няколко места, така че картата да се направи по-малко открита;
—— Добавени са още сандъци с плячка;
—— Обзорът на картата е обновен;
—— Поправени са много доклади за грешки от общността;
—— Намален е размерът на тревата;
—— Намалена е наситеността на мъглата;
—— Променено е осветлението в няколко площи.