Списък с промените за 03 февруари 2020

[КОМУНИКАЦИИ]
— На играчите, които получат значително повече доклади за комуникационни злоупотреби, отколкото другите, ще бъдат известени с предупреждение. Ако продължат да получават значително повече доклади, ще бъдат заглушени по подразбиране. Други играчи могат да премахнат заглушаването им през таблото с резултати, както обикновено;
— Заглушаването на даден играч вече също скрива името и аватара му;
— Докладването на играч за обидни комуникации вече автоматично ще го заглушава.

[РАЗНИ]
— Балистичният щит вече ще блокира всички ръкопашни атаки (нож, брадва, юмруци и т.н.);
— Обновени са текстурите и светлосенките на MAC-10 | Класически сандък | Classic Crate, така че да съответстват на новото UV преобразуване на MAC-10 от Kai123.