Списък с промените за 24 февруари 2020

[АГЕНТИ]
— Представяме нашивките. Нови артикули за персонализиране, които могат да бъдат прилагани към всички притежавани от Вас агенти. Щом това стане, нашивките могат да бъдат премахвани, но не и възстановявани;
— Добавена е поддръжка за разбъркване на екипираните агенти в слотовете им от снаряжението.

[ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС]
— Екипираният агент е добавен към менюто за купуване;
— Преместено показване на достъпните за покупка артикули към съответното колело;
— Извеждането на менюто за покупка вече ще центрира курсора на мишката към средата му;
— Добавена поддръжка за позицията на валутния символ за игралните цени при локализация;
— Добавена поддръжка за редактиране и преглеждане на мерника в игралните опции;
— Добавена е поддръжка за споделяне и внасяне на съответни кодове за мерника.

[КАРТИ]
— Breach:
—— Поправено е място за засядане на бомбата в средата;
—— Поправено е стълкновение по дългия път към зоната за бомба „A“ в „Поддръжник“, което не работеше;
—— Добавен е допълнително стълкновение към стълбата в средата;
—— Незначителни визуални поправки;
—— Предотвратено е преминаването на оръжията през вратата близо до прозореца на зоната за бомба „A“;
—— Добавено е стълкновение на знака по дългия път зоната за бомба „A“, предотвратявайки играчите (и бомбата) да достигнат до горната му част;
—— Подобрено е стълкновението в няколко площи.

— Studio:
—— Подобрено е стълкновението и геометрия около зоната за бомба „A“;
—— Премахната е неигрална площ в горния прозорец над зоната за бомба „B“;
—— Поправено е, че играчите не поемаха щети от детонацията на бомбата;
—— Подобрено е стълкновението из цялата карта;
—— Поправени са места за засядане на бомбата;
—— Поправен е проблем с играчите, подсилващи се извън картата;
—— Подобрена е визията на улиците за КТ/Т;
—— Добавени са щампи за целта на бомбата към всяка съответна зона за такава.

[РАЗНИ]
— Ускорението при клекнало движението с AWP вече е постоянно и няма пик след изпълняването на изстрел.
— Увеличен е лимита за съревнователните макс. кадри в секунда до 400, така че да се поддържат монитори с по-висока честота за опресняване;
— Поправена е грешка в матрица за преобразуване, когато има инстанция на navblocker чрез шаблони с ротационна точка;
— Поправен е срив при рендирането под вода на OSX.