Списък с промените за 04 март 2020

[РАЗНИ]
— Материалите за диамантена монета от операцията за обновени;
— Поправени са редица грешки, свързани с прераждането, в мисията за „Кооперативен сблъсък“;
— Поправена е грешка във взривяващите се варели, които понякога възнаграждаваха множество точки към напредъка на мисията;
— Поправена е грешка в потребителския интерфейс, показващ отрицателен брой мисии за притежателите на диамантена монета от операцията;
— Поправена е грешка в потребителския интерфейс при карти от работилницата;
— Обновено е UV преобразуването на текстурата за Mac-10 в колекцията „Inferno“ 2019.