Списък с промените за 27 март 2020

[РАЗНИ]
— Преработка на шейдърите от ниско ниво, за да се поправи насичане на NVIDIA хардуер, когато за пръв път се рендира предходно невиждано съдържание;
— Спекулативна поправка за рядък срив в края на мачовете.